Luister je nu naar mij?De vraag is niet of leerlingen een mening hebben of over informatie beschikken, maar hoe we met leerlingen kunnen communiceren om die mening te weten te komen, of de informatie te verkijgen.

Martine Delfos (2008)

in gesprek met leerlingen

In het onderwijs wordt veel tegen en over leerlingen gepraat, maar veel minder met leerlingen. Bij het opstellen van doelen en plannen komen leerlingen weinig aan het woord. Toch blijkt, dat veel leerkrachten het wel belangrijk vinden om in gesprek te gaan met de leerlingen.

Wat komt er kijken bij het voeren van een leerlinggesprek?

Om tot een goed gesprek te kunnen komen met een leerling, is het belangrijk te weten wat er komt kijken bij het voeren van een leerlinggesprek. Waarom is een leerlinggesprek van belang? Aan welke voorwaarden moet een leerlinggesprek voldoen? En welke vragen kunnen tijdens het gesprek gesteld worden?

Op deze website lees je daar meer over.

Ten behoeve van de leesbaarheid is op deze website bij verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van ‘hij’. Het spreekt vanzelf dat hier ook ‘zij’ gelezen kan worden.

over deze website

De website geeft informatie over het voeren van een zogenaamd open leerlinggesprek met leerlingen op de basisschool. In een open gesprek gaat een leerkracht op zoek naar de mening en gevoelens van een leerling. Achtereenvolgens komt aan de orde:

  • waarom is het belangrijk om een leerlinggesprek te voeren?
  • wat zijn de voorwaarden waaraan een leerlinggesprek moet voldoen?
  • hoe ziet het gesprek eruit?
  • welke vragen kunnen gesteld worden tijdens het leerlinggesprek?
  • meer informatie over het voeren van gesprekken met leerlingen

Het leerlinggesprek

De webpagina het gesprek geeft informatie over het leerlinggesprek zelf. Hoe is het gesprek opgebouwd? Waar moet de leerkracht aan denken? Welke formulieren kan de leerkracht gebruiken bij het (voorbereiden van het) gesprek. Op de pagina is onder andere een 'format leerlinggesprek' te downloaden.