Luister je nu naar mij?het belang van een leerlinggesprek

waarom is het voeren van een leerlinggesprek belangrijk?

Veel scholen werken vanuit de gedachte van het handelingsgericht werken (Pameijer, Van Beukering en De Lange, 2011). Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Een gesprek met een leerling kan veel informatie opleveren voor het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerling. Veel leerlingen blijken hun eigen onderwijsbehoeften goed te kunnen aangeven. Bovendien kunnen ze de leerkracht waardevolle feedback geven: wat doet de leerkracht goed en wat zou hij beter kunnen doen?

 

 Een leerlinggesprek:

  • zorgt ervoor dat de leerling actief betrokken wordt bij een plan van aanpak;
  • zorgt ervoor dat de leerling meer grip krijgt op het plan en daarmee wordt de kans van slagen aanzienlijk vergroot;
  • stimuleert de motivatie en het 'eigenaarschap' van de leerling bij zijn ontwikkeling;
  • laat de leerling beter tot zijn recht komen;
  • versterkt de relatie tussen de leerkracht en de leerling.

In de literatuur wordt door verschillende auteurs beschreven wat het belang is van spreken met kinderen/leerlingen. In het document hieronder wordt een overzicht gegeven van enkele auteurs.

het belang van een leerlinggesprek.docx (18,2 kB)

Leerlingen:

  • dragen wijsheid in zich;
  • kunnen goed aangeven waarover ze tevreden zijn en wat ze anders zouden willen;
  • kunnen goed aangeven wat ze willen leren;
  • kunnen zelf oplossingen zoeken;
  • kunnen de leerkracht goed feedback geven.

Hoe kan de leerkracht de leerling tijdens het gesprek motiveren: het motiveren van leerlingen.docx (16,1 kB)